INDEKS FIRM

B F I K M S U

Unilever Food Solutions
Ul. Bałtycka 43
61-017 Poznań
Tel. 61 87 64 363
Fax 61 87 64 463
www.unileverfoodsolutions.pl

Na całymświecie pomagamy szefomkuchni i właścicielomlokali gastronomicznych usprawnić pracę w kuchni – bez rezygnacji ze smaku czy kreatywności. Nasze profesjonalne produkty pod znanymi i lubianymimarkami: Knorr, Hellmann’s, Rama czy Lipton wykorzystywane SA w kuchniach w 74 krajach świata.Wbranży spożywczej działamy już od końca XIX wieku, a w Polsce – od 20 lat! Rozumiemy zatemkluczową potrzebę zachowania równowagimiędzy chęcią zachwycenia gości a generowaniemzysku. Wiemy również, jak sprawić, abymenu było jeszcze bardziej świeże i ekscytujące, dostosowane do zmieniających się gustów gości. Naszemotto to: Inspiracja każdego dnia.

MAGAZYN

Nr 177/2018

NA OKŁADCE: Kuchnia bliska sercu. Olga Lompa, szefowa kuchni w Pałacu i Folwarku Galiny.
W ŚRODKU: Wywiad z Kristianem Thomasenem Braskiem, właścicielem globalnej agencji Bon Vivant Communications.
PARTNERZY

Advertisement